Tarife

*prețurile nu includ promovarea turistică de 3%
*Copiii până la 6 ani inclusiv, beneficiază de cazare gratuită